A-DSW-Ontruimingen - opruimingen


DS-Works

Grondwerken&Alg.Bouw Decuyper Stefaan

Ontruimen van woningen,garages,opslagplaatsen,

bedrijfsgebouwen

Ruimen van (sluik-)stortplaatsen

Voorbereiden van gebouwen en terreinen voor bebouwing of landschapswerken

Wij verwijderen de inhoud van gebouwen,garages,opslaggplaatsen,schuren, bedrijfsgebouwen,enz..

Alles word verwijdert en afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven.

Er word altijd gewerkt in overleg met de opdracht-gever/klant om een geschikte formule te vindenmet betrekking tot de kost/vergoeding voor de

uitvoering van de taak.

Hierbij word bekeken wat eventueel hergebruikt,gerecycleerd of anders verwerkt dient te worden. In geval van hergebruik word gekeken hoe en door wie

dit kan gebeuren, bv speelgoed wordt aan scholen, opvangcentra,vakantiewerking of tehuizen geschonken.Andere goederen worden verkocht of aan hulporganisaties geschonken.

Indien goederen door ons verkocht worden,word een percentage van de verkoopsom ofwel in mindering gebracht op de kostprijs van de opruiming,incl. afvoer van niet hergebruikbare goederen en eventuele bijkomende werken i.v.m. de gewenste eindresultaat ( verkoop of verhuurklaar, enz..)


Dit kan gebeuren na overlijden,verlaten van de woning door ziekte van de eigenaar/bewoner, in deze gevallen kan dit gebeuren in opdracht van een notaris of aangesteld bewindvoerder. Ook familieleden of aanverwanten of eigenaars kunnen opdracht geven, die personen ondertekenen dan de overeenkomst.

Ook bij verhuis,fallisementen en dergelijke kunnen wijn deze ontruimingen doen en dit in opdracht van eigenaars,curator bij fallisementen of gerechterlijk bevel eventueel in bijzijn van politie,gerechtsdeurwaarder,advokaten,....

Wij ruimen stortplaatsen,ook sluikstortplaatsen, bij particulieren,bedrijven,organisaties,openbare instellingen,.....

De afvalstoffen worden zorgvuldig ter plekke gesorteerd en verwijderd naar erkende verwerkers.

Bij sluikstortplaatsen, achtergelaten afval bij verhuis, failisementen of gerechterlijke twisten kan er een rapport opgemaakt worden van de gevonden afvalstoffen,hoeveelheden en kosten voor ruiming,afvoer en verwerking.

Ook voor verzekeringen kan dergelijk rapport worden opgemaakt.

Wij bereiden de gebouwen voor op verkoop,verhuur, verbouwing.

Dit kan gaan van bv: het verwijderen van oude keuken of badkamer in voorbereiding van de plaatsing van een nieuwe.Deze werken worden eventueel in rechtstreekse afspraak met de plaatser van de nieuwe keuken uitgevoerd, om het ongemak van de klant te beperken.

Ook afbraakwerken van tuinhuizen,garages,carports voeren wij uit alsook het verwijderen van hagen en andere beplanting in voorbereiding van werken.

De werf voorbereiding van bouwgronden en voor omgevingswerken (bv tuinaanleg), hierbij kan worden gedacht aan afgraven en afvoer of terplekke stockeren van teelaarde, afvoer van beplanting, aanleg van plaatsen voor werfkeet en werfwegen.