Home


DS-Works

Grondwerken&Alg.Bouw Decuyper Stefaan

Grondwerken, rioleringswerkenGrondverzet,rioleringen


Graaf en nivelleerwerk

Aanleg,vernieuwen en herstellen van rioleringen

Ruimen van terreinen, stortplaatsen,gebouwenAlg.Bouw en Ruimtelijke Infrastructuur


Tuinhuis, carport, stallingen voor huisdieren,zwembaden


Ontwerp,aanleg van omgeving rond gebouwen inclusief de bouw van tuinhuis, poolhouse, technische gebouwen enz...


Plaatsen van regenwaterrecuperatiesystemen


-Plaatsen van hydrofoorpompen voor grond- en regenwatergebruik met automatische omschakeling van regenwater naar leidingwater bij een tekort aan regenwater bij droogte,zodat er een constante aanvoer is van water en dit volgens de regels van de watermaatschappijen.

 •  Grondwerken
 •  Grondverzet
 •  Rioleringen
 •  Nivelleerwerk
 •  Bestrating
 •  Ontwerp
 •  Aanleg omgeving
 •  Tuinhuis,carport
 •  Vijver


 •  Ruimen van terreinen,gebouwen,stortplaatsen
 •  Ophalen metaalschroot,bouwafval,houtafval,niet gevaarlijk gemengd afval
 •  Ontmantellen van technische instalaties, winkelinrichtingen, fabrieksinrichtingen
 •  Ontmantellen van gebouwen voor sloop en/of verbouwing