Home

 

DS-Works

Grondwerken&Alg.Bouw Decuyper Stefaan

Grondwerken, rioleringswerken

 

 

Grondverzet,rioleringen

 

Graaf en nivelleerwerk

Aanleg,vernieuwen en herstellen van rioleringen

Ruimen van terreinen, stortplaatsen,gebouwen

 

 

Alg.Bouw en Ruimtelijke Infrastructuur

 

Tuinhuis, carport, stallingen voor huisdieren,zwembaden

 

Ontwerp,aanleg van omgeving rond gebouwen inclusief de bouw van tuinhuis, poolhouse, technische gebouwen enz...

 

Landschaps en omgevingswerken

 

-verwijderen van biotoop vreemde planten en begroeiing -herstellen van natuurlijke begroeiing (in overleg met natuurbeheer instanties of/en groeperingen)

-verwijderen van sluikstortplaatsen

-waterinfiltratiesytemen-afwatering-watersopvangbekkens

DS-Horse Tech & Infra

 

Aanleg en bouw van infrastructuur voor de paardensport alsook ombouwen of herstellen van bestaande gebouwen

 

 

 • Stallingen
 • Pistes
 • Wasboxen,solarium
 • Alle technische voorzieningen
 • Wandelpaden

Plaatsen van regenwaterrecuperatiesystemen

 

-Plaatsen van hydrofoorpompen voor grond- en regenwatergebruik met automatische omschakeling van regenwater naar leidingwater bij een tekort aan regenwater bij droogte,zodat er een constante aanvoer is van water en dit volgens de regels van de watermaatschappijen.

 • Grondwerken
 • Grondverzet
 • Rioleringen
 • Nivelleerwerk
 • Bestrating
 • Ontwerp
 • Aanleg omgeving
 • Tuinhuis,carport
 • Vijver, zwemvijver

 

 • Stallingen
 • Pistes
 • Ombouw/verbouw
 • Wandelpaden

 

 • Ruimen van terreinen,gebouwen,stortplaatsen
 • Ophalen metaalschroot,bouwafval,houtafval,niet gevaarlijk gemengd afval
 • Ontmantellen van technische instalaties, winkelinrichtingen, fabrieksinrichtingen
 • Ontmantellen van gebouwen voor sloop en/of verbouwing
 • Ophalen en afvoer afvalstoffen